pondělí 28. října 2013

Podzimně-zimní zázračno


... když se rozléhá pokoj a do Srdcí zavítá klid, rodí se malí přáte, kteří pak třpytí zpět do Srdcí ...
... vznikají z lásky svých druhů, dále třeba přidat trochu (více) otevřenosti Srdce lidského, větší špetku dětské radosti, a nakonec ... první vločka oživí je, poprvé se probudí, a od té doby ... 

třpytí ...
... a třpytí ...
... a třpy ...


... malí sypou do dobrých Srdcí jiskérky, semínka, kapičky vody živé ... lidé je pak dobrem rozvinou a posílené odevzdají plamínky, kvítečky, potůčky živoucí zase zpět, nahoru ... a za nimi spějí ...
Noví sněhomužíci, čekající na svou první sněhovou vločku, se jmenují Felix (= "štěstí, šťastný") a Rúth (= "přátelství, přítelkyně").
Felix už je doma. U Srdce dobrého.

1 komentář: