neděle 20. dubna 2014

Rozkvétáními. květyOběť


Každý Jeho krok
v prachu této země
Každý Jeho krok
...
se Srdcem v Nebesích
to Srdce je
Světlem světa

Bez Něj by svět pohasl
a zemřel by zimou
Bez Něj by se rozplynul
v černočerné tmě

Každý Jeho krok
v prachu této země
...
Snad nikdo z lidí nepochopí
co to znamená
Jak velká milost Boha Otce
ve VŠEM spočívá
(?)

Když musel kterýkoli Jeho Syn
kráčet v prachu této země ...