sobota 27. dubna 2013

"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.""Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucný a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."
"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský 

Žádné komentáře:

Okomentovat